ЭЛ АРАЛЫК КУВЕЙТ УНИВЕРСИТЕТИНИН СТУДЕНТТИК ГЕЗИТИ «ШООЛА»